Zásady používania súborov cookie

V týchto zásadách termín „cookie“ znamená súbory cookie a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie.

Čo je súbor cookie?

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení. Súbory cookie pomáhajú prehľadávaeu prechádzať cez webové stránky. Samotné súbory cookie nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači a ani vo vašich súboroch. Ak sa súbory cookie čítajú zo servera použitím webového prehliadača, môžu webovej stránke pomáhať poskytovať užitočnejšie služby. Prehliadč poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom cookie, ktoré vám už odoslal, čím sa chráni vaše súkromie.

Prečo sú súbory cookies požívané?

Súbory cookie používame na to, aby sme zistili, akým spôsobom pracujete s naším obsahom, a aby sme mohli zlepšiť vášu skúsenosť pri návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie si ukladajú typ používaného prehliadača a nainštalovaný prídavný softvér. Ukladajú sa v nich aj nastavenia, napríklad jazyk a región, ktoré zostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky. Súbory cookie zároveň umožňujú hodnotiť stránky a vypĺňať formuláre s komentármi. Niektoré používané súbory cookie sú relačné súbory cookie a platia len do zatvorenia prehliadača. Iné sú trvalé súbory cookie, ktoré sa v počítači ukladajú natrvalo, prípadne na dlhý čas.

Ako sa používajú súbory cookies tretích strán?

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad pri návšteve stránky s videami vloženými zo služby napr. Google, Youtube, Facebook alebo prepojeniami na tieto služby. Tieto prepojenia (a akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách používania webových stránok príslušnej tretej strany.

Ako odmietnem a odstránim súbory cookie?

Súbory cookies nie sú používané na zhromažiovanie vašich osobných údajov. Ak si to však želáte, súbory cookies z našej strámky alebo z webových stránok dodávateľov z tretích strá môžete odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení vášho prehliadača. Bližšie informácie získate v nastaveniech prehliadača, prípadne použitím funkcie Pomocník v prehliadači. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky.

Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť odstrániť alebo zablokovať. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie všeobecné informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.allaboutcookies.org. Informácie o používaní súborov cookie v prehliadačoch a v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k telefónu. Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookie, budete i naďalej môcť navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.